Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký
Trang chủ Nội dung

Đào tạo người dùng tin

Các chương trình đào tạo người dùng tin:

1. Khóa học hướng dẫn khai thác thông tin Thư viện hiệu quả: dành cho sinh viên khóa mới, học viên cao học, nghiên cứu sinh, sinh viên văn bằng 2.

+ Thời gian tổ chức: Khi sinh viên, học viên mới nhập học.

2. Tập huấn sử dụng CSDL trực tuyến.

+ Thời gian đăng ký tập huấn: Từ ngày 01 – ngày 20 hàng tháng.

Thư viện ảnh

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi