Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

THÔNG BÁO về việc dùng thử CSDL điện tử OECD iLibrary

Administrator | 02/10/2021 | 1224 lượt xem

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT. THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Số:  /TB TTTT.TV

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v dùng thử CSDL điện tử OECD iLibrary

Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã phối hợp với Công ty CP IDT triển khai dùng thử CSDL điện tử OECD iLibrary trong 02 tháng.

  1. Giới thiệu về CSDL điện tử OECD.

- OECD iLibrary là gói dữ liệu tập hợp từ các dịch vụ trực tuyến của OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Tổ chức Hợp tác & Phát triển kinh tế).

- Mục đích của OECD là đưa ra một Thư viện điện tử duy nhất cung cấp trực tuyến truy cập tới các sản phẩm của OECD như sách, báo cáo, công trình nghiên cứu,… và các cơ sở dữ liệu.

- Bộ CSDL OECD cung cấp thông tin phục vụ và đưa ra dự báo kinh tế - xã hội cho Chính phủ và doanh nghiệp.

- Để biết thêm thông tin về CSDL này truy cập:

OECD iLibrary (idtvietnam.vn)

https://idtvietnam.vn/vi/bo-co-so-du-lieu-oecd-cung-cap-thong-tin-phuc-vu-va-du-bao-kinh-te-xa-hoi-cho-chinh-phu-doanh-nghiep

  1. Thời gian dùng thử và quyền truy cập:

       - Thời gian dùng thử  02 tháng: từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021

      3.Hướng dẫn truy cập:

       - Bạn đọc truy cập vào cổng thông tin của Thư viện: https://lic.neu.edu.vn/

      - Trên trang chủ vào mục tài nguyên số rồi chọn CSDL dùng thử rồi chọn CSDL OECD iLibrary.     

     - Trong quá trình truy cập và sử dụng, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với cán bộ Thư viện: Cô Đỗ Thị Phương; Điện thoại: 0243 628 8854/6803; Email: phuongdo@neu.edu.vn hoặc lic@neu.edu.vn.

Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

   Ths. Bùi Thị Sen

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi