Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo v/v triển khai máy trạm phục vụ truy cập CSDL FinnPro

Administrator | 21/07/2021 | 1353 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

Số: 08/TB-ĐHKTQD

V/v triển khai máy trạm phục vụ truy cập CSDL FinnPro

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: - Cán bộ, viên chức và giảng viên trong trường;
                 - Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường

        Trung tâm Thông tin - Thư viện triển khai cài đặt 05 máy trạm để phục vụ Bạn đọc truy cập vào Bộ CSDL Kinh tế - Tài chính - Vĩ mô và Bộ Dữ liệu phân tích chứng khoán FinnPro.

         Cách truy cập như sau:

  1. Bạn đọc cài đặt phần mềm TeamViewer  để truy cập đến các máy trạm đặt tại Thư viện
  2. Hàng ngày Thư viện sẽ cập nhật 5 ID và password của TeamViewer trên Website của Thư viện tại link: LIC-NEU
  3. Thời gian phục vụ: Từ 8h00 đến 16h45 các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6.  

     Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập đến Cơ sở dữ liệu, mong Quý bạn đọc vui lòng thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời.

 

     Hỗ trợ truy cập CSDL thư viện, cán bộ thư viện cô Đỗ Thị Phương, email: phuongdo@neu.edu.vn, điện thoại: 02436288854/6803. 

       

Trân trọng! PHÓ GIÁM ĐỐC TT.TT-TV
  (đã ký)
   
   
  Ths. Bùi Thị Sen

        

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                                               

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi