Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo v/v Kích hoạt truy cập gói CSDL sách điện tử

Administrator | 21/07/2021 | 1933 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

Số: 07/TB-ĐHKTQD

V/v Kích hoạt truy cập gói CSDL sách điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2021

 

Kính gửi: - Cán bộ, viên chức và giảng viên trong trường;
                 - Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường

        Căn cứ vào Thông báo số 1168/ĐHKTQD-BQLDA SAHEP ngày 15 tháng 7 năm 2021 về việc thông báo kích hoạt truy cập gói G3.02 – các CSDL sách điện tử, Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo chương trình kích hoạt truy cập cho toàn bộ cán bộ, viên chức, giảng viên và người học vào Cơ sở dữ liệu sách điện tử, chi tiết như sau:

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Địa chỉ truy cập

Phạm vi truy cập

1

CSDL sách điện tử đa ngành IG Pulishing eBooks collection

Đăng nhập (neu.edu.vn)

  • 6000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến 2020 bởi hơn 20 nhà xuất bản quốc tế

2

CSDL sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection

Đăng nhập (neu.edu.vn)

  • 4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019

3

CSDL sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

Đăng nhập (neu.edu.vn)

  • 571 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập được xuất bản từ năm 2017 trở về trước.

 

Quý bạn đọc có thể xem và tải trực tuyến danh mục, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ http://bit.ly/2M1BArs

 

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập đến Cơ sở dữ liệu, mong Quý bạn đọc vui lòng thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời.

 

Hỗ trợ truy cập CSDL thư viện, cán bộ thư viện cô Đỗ Thị Phương, email: phuongdo@neu.edu.vn, điện thoại: 02436288854/6803.

 

Trân trọng!   PHÓ GIÁM ĐỐC TT.TT-TV
   (đã ký)
 

 

 

  Ths. Bùi Thị Sen

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                             

 

 

                                                                                                                                                                                     

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi