Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Lịch trực ngoài giờ tháng 03 năm 2021

Administrator | 01/03/2021 | 596 lượt xem

LỊCH TRỰC THÁNG 03 NĂM 2021

 

Thứ 2(15/03/2021)

Thái Thị Trà – Mai Thị Thu Hà – Bùi Quang Hoàn – Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu – Ng.Đức Trí – Thái Thị Trà – Lưu Chí Công

Thứ 3(16/03/2021)

Trần Khánh Ly – Lưu Chí Công – Lê Thị Ngọc Ánh – Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà – Vũ T.Loan – Nguyễn Đức Trí – Trần Khánh Ly

Thứ 4(17/03/2021)

Vũ T.Loan – Bùi Quang Hoàn – Lê Thị Ngọc Ánh – Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí – Vũ T.Loan – Lưu Chí Công – Phạm Văn Báu

Thứ 5(18/03/2021)

Trần Thị Loan – Mai Thị Thu Hà – Ng.Đức Trí – Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí – Lưu Chí Công – Vũ T.Loan – Trần Thị Loan

Thứ 6(19/03/2021)

Thái Thị Trà – Nông Mai Hoa – Lê Thị Ngọc Ánh – Trần Khánh Ly

Ng.Đức Trí – Phạm Văn Báu – Thái Thị Trà – Lưu Chí Công

Thứ 7(20/03/2021)

Lưu Chí Công – Vũ Thị Loan – Phạm Văn Báu – Lê Thị Ngọc Ánh

Thứ 2(22/03/2021)

Thái Thị Trà – Mai Thị Thu Hà – Bùi Quang Hoàn – Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu – Ng.Đức Trí – Thái Thị Trà – Lưu Chí Công

Thứ 3(23/03/2021)

Trần Khánh Ly – Lưu Chí Công – Lê Thị Ngọc Ánh – Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà – Vũ T.Loan – Nguyễn Đức Trí – Trần Khánh Ly

Thứ 4(24/03/2021)

Vũ T.Loan – Bùi Quang Hoàn – Lê Thị Ngọc Ánh – Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí – Vũ T.Loan – Lưu Chí Công – Phạm Văn Báu

Thứ 5(25/03/2021)

Trần Thị Loan – Mai Thị Thu Hà – Ng.Đức Trí – Lưu Chí Công

Ng.Đức Trí – Lưu Chí Công – Vũ T.Loan – Trần Thị Loan

Thứ 6(26/03/2021)

Thái Thị Trà – Nông Mai Hoa – Lê Thị Ngọc Ánh – Trần Khánh Ly

Ng.Đức Trí – Phạm Văn Báu – Thái Thị Trà – Lưu Chí Công

Thứ 7(27/03/2021)

Phạm Văn Báu – Trần Khánh Ly – Lê Thị Ngọc Ánh – Bùi Quang Hoàn

Thứ 2(29/03/2021)

Thái Thị Trà – Mai Thị Thu Hà – Bùi Quang Hoàn – Vũ T. Loan

Phạm Văn Báu – Ng.Đức Trí – Thái Thị Trà – Lưu Chí Công

Thứ 3(30/03/2021)

Trần Khánh Ly – Lưu Chí Công – Lê Thị Ngọc Ánh – Ng.Đức Trí

Thái Thị Trà – Vũ T.Loan – Nguyễn Đức Trí – Trần Khánh Ly

Thứ 4(31/03/2021)

Vũ T.Loan – Bùi Quang Hoàn – Lê Thị Ngọc Ánh – Nông Mai Hoa

Ng.Đức Trí – Vũ T.Loan – Lưu Chí Công – Phạm Văn Báu

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi