Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

THÔNG BÁO Về việc truy cập CSDL ProQuest Central

Administrator | 23/12/2019 | 758 lượt xem

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 11 /TB-TTTT.TV                                                     Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

                                                                                                                      

 

THÔNG BÁO

Về việc truy cập CSDL ProQuest Central

    Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo tới Bạn đọc việc truy cập cơ sở dữ liệu ProQuest Central:

  • Hiện tại việc truy cập CSDL này qua cổng Thông tin của Thư viện đang xảy ra lỗi do có sự thay đổi về các địa chỉ IP trong Trường . Trung tâm  đã liên hệ với Nhà Cung cấp để cập nhật lại các địa chỉ IP mới, nên tạm thời Bạn đọc có thể truy cập CSDL này theo cách sau:

Truy cập theo đường link: http://search.proquest.com

hoặc http://db.vista.gov.vn/login.aspx nếu truy cập tại Trường.

     Bạn đọc nào gặp khó khăn trong việc truy cập xin vui lòng liên hệ với  cán bộ Thư viện: cô Đỗ Thị Phương, địa chỉ email: phuongdo@neu.edu.vn hoặc lic@neu.edu.vn

Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

ThS. Đào Thiện Quốc

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: