Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và cho Đảng viên mới

Administrator | 11/12/2019 | 446 lượt xem

Chiều ngày 10 và 11/12/2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã Khai giảng hai lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho các Đảng viên mới đến từ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Thăng Long và Đại học Y Hà Nội.

 

Quang cảnh buổi lễ

 

Tham dự lễ khai giảng có GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ThS Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT & QLSV; ThS Nguyễn Phương Linh – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; TS Nguyễn Thị Hoàng – Giảng viên lớp học; ThS Hoàng Thị Hồng Dinh - Văn phòng Đảng – Đoàn thể; cùng các quần chúng ưu tú là cán bộ giảng viên, sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đại học Mở Hà Nội, Đại học Kiểm sát Hà Nội, Đại học Thăng Long và Đại học Y Hà Nội.

 

 GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu khai giảng lớp, GS.TS Trần Thọ Đạt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường chúc mừng các quần chúng ưu tú vinh dự được cử tham gia lớp học. GS.TS Trần Thọ Đạt hy vọng các đồng chí sẽ tích cực thảo luận, cập nhật những kiến thức, nhận thức đúng đắn về tổ chức Đảng để trở thành Đảng viên chính thức trong thời gian tới. GS.TS Trần Thọ Đạt khẳng định Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, công tác hậu cần cũng như trang thiết bị học tập để đảm bảo cho lớp học được thành công tốt đẹp.

 

ThS. Nguyễn Hoàng Hà – Trưởng phòng CTCT&QLSV công bố quyết định mở lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và cho các đồng chí Đảng viên mới

 

Trong thời gian tham gia lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, các đồng chí quần chúng ưu tú sẽ được hướng dẫn, bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản, bao gồm các chuyên đề theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đề ra bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Quán triệt triển khai Kế hoạch Đại học đại biểu Đảng bộ KH&CN khóa XXIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết thúc khóa học các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập và xét trở thành Đảng viên chính thức.

Khóa học lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới sẽ tập trung nghiên cứu về các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết thúc Lễ khai giảng, các quần chúng ưu tú và các đồng chí Đảng viên mới đã hào hứng bước vào những buổi học chuyên đề đầu tiên ngay sau buổi Lễ.

 

 Lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các quần chúng ưu tú tham dự lớp học

 

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

 

 

 

Bài và ảnh: Phòng Truyền thông

 

 

 

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: