Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo kích hoạt truy cập CSDL SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited

Administrator | 22/01/2021 | 161 lượt xem

 

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

Số: 01/TB-ĐHKTQD

V/v Kích hoạt truy cập cơ sở dữ liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: - Cán bộ, viên chức và giảng viên trong trường;
                 - Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh toàn trường

Ban Quản lý Dự án Thư viện điện tử dùng chung (SAHEP) và Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng thông báo chương trình kích hoạt truy cập cho toàn bộ cán bộ, viên chức, giảng viên và người học vào Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của nhà xuất bản SAGE Publications Limited và Emerald Publishing Limited, chi tiết như sau:

STT

Tên cơ sở dữ liệu

Địa chỉ truy cập

Phạm vi truy cập

1

Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí

http://journals.sagepub.com

  • Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999.
  • Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

2

Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kính tế: Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí

https://www.emerald.com/insight/

  • Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021-2022

Quý bạn đọc có thể xem và tải trực tuyến danh mục, tài liệu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ http://bit.ly/2M1BArs

  

Mọi yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật, khắc phục lỗi truy cập đến Cơ sở dữ liệu, mong Quý bạn đọc vui lòng thông báo cho chúng tôi, để chúng tôi có thể hỗ trợ kịp thời.

 

Hỗ trợ truy cập CSDL thư viện, cán bộ thư viện cô Đỗ Thị Phương, email: phuongdo@neu.edu.vn, điện thoại: 02436288854/6803.

 

Trân trọng!

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

PGS.TS Bùi Đức Thọ

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi