Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo về việc dùng thử CSDL Ebsco

Administrator | 11/11/2019 | 1327 lượt xem

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT. THÔNG TIN – THƯ VIỆN

         Số: 07/TB TTTT.TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v dùng thử 03 CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

        Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với công ty D&L triển khai chương trình dùng thử 03 bộ Cơ sở dữ liệu của Hãng EBSCO -  một trong những nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về Cơ sở Dữ liệu. Việc tìm kiếm tài liệu trên các CSDL trên được thực hiện cùng lúc qua phần mềm tìm kiếm tập trung EDS.

 

  1. Giới  thiệu về các cơ sở dữ liệu dùng thử:
  • Academic Search Complete: là một bộ sưu tập lớn cung cấp hơn 6.300 tạp chí toàn văn toàn diện trên thế giới với chủ đề đa dạng, nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật, sinh học, hóa học, luật, khoa học và công nghệ.
  •  Business Source Complete: Bộ CSDL tạp chí, video ngành Kinh tế, Quản trị, Marketing và Kế toán với hơn 2.000 tạp chí toàn văn của nhiều tạp chí nổi tiếng như Harvard Business Review, Administrative Science Quarterly, Academy of Management Journal, Journal of Marketing…
  • eBook Academic Collection: gồm hơn 180.000 ebooks chất lượng cao, 65.000 ebooks từ 15 trường đại học hàng đầu trên thế giới như Amsterdam, Oxford University Press, MIT Press, State University of New York Press, Cambridge University Press, University of California Press … với chủ đề đa dạng gồm nhiều lĩnh vực như: Kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Khoa học xã hội và Y khoa.

  1. Thời gian dùng thử:
  • Thời gian dùng thử từ ngày 30 tháng 09 năm 2019 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019
  • Quyền truy cập: Không giới hạn

 

  1. Hướng dẫn sử dụng:

Thông tin truy cập cùng tài liệu hướng dẫn sử dụng:

·       Link truy cập:

 http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=baab606f-9477-49a5-8733-1747226c8052%40sessionmgr4007

·       Tài khoản: neuvietnam

·       Mật khẩu: neuDL20!9

Vui lòng truy cập link để xem hướng dẫn truy cập và tìm kiếm 03 CSDL EBSCO:     http://dspace.vn/bitstream/11461/535/1/Huong%20dan%20su%20dung%20EDS_vie.pdf

 

Trong quá trình truy cập và sử dụng, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với cán bộ Thư viện: Cô Đỗ Thị Phương; Điện thoại: 0243 628 8854/6803; Email:phuongdo@neu.edu.vn hoặc lic@neu.edu.vn.

Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

ThS. Đào Thiện Quốc

 

 

 

 

 

 

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: