Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo dùng thử 05 bộ CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

Administrator | 07/04/2020 | 285 lượt xem

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT. THÔNG TIN – THƯ VIỆN                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 05/TB-TTTT.TV                                                                   Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v dùng thử 05 bộ CSDL EBSCO và phần mềm tìm kiếm tập trung EDS

        Nhằm tăng cường nguồn lực thông tin phục vụ nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã phối hợp với công ty D&L triển khai chương trình dùng thử 05 bộ Cơ sở dữ liệu của Hãng EBSCO -  một trong những nhà cung cấp hàng đầu trên thế giới về Cơ sở Dữ liệu. Việc tìm kiếm tài liệu trên các CSDL trên được thực hiện cùng lúc qua phần mềm tìm kiếm tập trung EDS. 

  1. Các cơ sở dữ liệu dùng thử:
  •      EBSCO MEDLINE Complete
  •      EBSCO eBooks Clinical Collection
  •      EBSCO DynaMed Plus
  •      EBSCO Business Source Complete
  •      EBSCO eBooks Harvard Business Review Press
  • Thời gian dùng thử
  •      Thời gian dùng thử từ ngày 07 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020
  •      Quyền truy cập: Không giới hạn 
  1. Hướng dẫn truy cập:

 Trong quá trình truy cập và sử dụng, mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với cán bộ Thư viện: Cô Đỗ Thị Phương; Điện thoại: 0243 628 8854/6803; Email: phuongdo@neu.edu.vn hoặc lic@neu.edu.vn.

            Trân trọng!                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                    ThS. Đào Thiện Quốc

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: