Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo tặng sách thanh lý cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường

Administrator | 28/03/2022 | 296 lượt xem

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

                                                                                      Hà Nội, ngày 28 tháng  3 năm 2022.

 

THÔNG BÁO

V/v tặng sách thanh lý cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường

Căn cứ vào kết luận cuộc họp giao ban tuần 13 năm 2022 về việc tặng sách thanh lý của Thư viện cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường;

            Căn cứ vào tình hình thực tế tại Trung tâm Thông tin - Thư viện;  

            Nhằm tăng hiệu quả sử dụng sách cũ, trước khi tiến hành thanh lý sách theo định kỳ Trung tâm Thông tin - Thư viện sẽ tổ chức tặng sách cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có nhu cầu. Cụ thể:

  1. Thời gian: từ ngày 30/3/2022 - 10/4/2022
  2. Địa điểm: Tại Kho Lưu, tầng 4 Trung tâm Thông tin - Thư viện
  3. Đối tượng: cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có nhu cầu
  4. Yêu cầu đối tượng khi đến nhận sách cần mang theo thẻ công chức với đối tượng là Cán bộ, giảng viên; mang theo thẻ học viên/ sinh viên với đối tượng là học viên, sinh viên.

           Trân trọng thông báo!

 

                                                                                      GIÁM ĐỐC TT.TT-THƯ VIỆN  

                 

 

 

                                                                                                 ThS. Bùi Thị Sen

 

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi