Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Thông báo về việc ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) trên nền tảng phần mềm Moodle

Administrator | 06/02/2020 | 548 lượt xem

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

-----------------------

Số: 99/TB-ĐHKTQD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   -------------------------

Hà Nội, ngày... tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS)

Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020 được thông qua tại Hội nghị CBVC năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị các Khoa, Viện, Bộ môn đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) vào giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

1. Căn cứ

    - Thực hiện kế hoạch số 1607/KH-KTQD về xây dựng đề án phát triển hệ thống quản lý học tập (LMS) trên nền tảng phần mềm Moodle.

    - Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020.

    - Kết quả buổi giới thiệu hệ thống LMS trên nền tảng mã nguồn mở Moodle và chạy thử ngày 6/11/2019.

2. Lợi ích và Phương thức ứng dụng

    - Hệ thống LMS được sử dụng như một công cụ bổ trợ, tạo thêm môi trường để giảng viên giao tiếp hiệu quả với người học, giữa người học với người học.

    - Hệ thống LMS  sẽ giúp Giảng viên  tăng cường tương tác, tạo hứng thú cho sinh viên, sinh viên phải có khả năng làm việc độc lập với ý thức tự giác cao.

    - Giảng viên có thể tạo các bài học theo tuần, đưa các học liệu dưới  nhiều định dang khác nhau lên hệ thống, đưa các bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm.. để sinh viên tự học, tự kiểm tra và đánh giá sự tiến bộ của mình. Giảng viên cũng có thể sử dụng hệ thống LMS để điểm danh hoặc đánh giá sự tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến của người học. . .

    - Người học làm quen với việc lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập, thực hiện tốt kế hoạch học tập đã đề ra.

    - Hướng dẫn ngắn gọn để sử dụng hệ thống LMS được gửi kèm theo thông báo này.

3. Tổ chức thực hiện

    - Trung tâm ứng dụng CNTT: làm đơn vị thường trực trong triển khai hệ thống hạ tầng CNTT, tổ chức tập huấn và hỗ trợ giảng viên, sinh viên đăng nhập, sử dụng hệ thống LMS có hiệu quả nhất.

    - Các Khoa, Viện, Bộ môn thông báo đến giảng viên về chủ trương này; khuyến khích giảng viên sử dụng và liên hệ với Trung tâm UDCNTT để được hướng dẫn, hỗ trợ.

    - Các đơn vị QLĐT: phối hợp với TTUDCNTT để thông báo cho giảng viên, người học; xây dựng và đề xuất các chế độ, quy định để đẩy mạnh ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS).

    - Phòng TCKT: chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị quản lý đào tạo, P. TCCB nghiên cứu đề xuất các chế độ khuyến khích giảng viên ứng dụng hệ thống quản lý học tập (LMS).

4. Tiến độ thực hiện

    - Học kỳ 2 năm học 2019-2020: khuyến khích tất cả các giảng viên sử dụng để làm quen với hệ thống LMS.

    - Năm học 2020-2021: sử dụng bắt buộc đối với tất cả các lớp học phần được tạo trên hệ thống phần mềm tổng thể của Nhà trường.

Trong quá trình ứng dụng, nếu có thắc mắc hoặc cần giúp đỡ, kính đề nghị quý Thầy cô liên hệ với Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin tại phòng 1610 (đ/c Đinh Chung Dũng) để được hỗ trợ.

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo thực hiện);

- Các đơn vị liên quan (để p/h thực hiện);

- Cổng TTĐT của Trường (để thông báo);

- Lưu P.TH, TTUDCNTT.

             HIỆU TRƯỞNG

                   (đã ký)

 

 

PGS.TS Phạm Hồng Chương

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: