Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký

Danh sách Tên đề tài chuyên đề tốt nghiệp

Administrator | 24/04/2020 | 4436 lượt xem

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TT THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 

 

Số:06 /TB-TTTT.TV

V/v hỗ trợ sinh viên các CĐTN đã số hóa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                           Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

 

Thân gửi: Các em sinh viên

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Nhà trường đã có thông báo số 872/TB-ĐHKTQD ngày 21/5/2021 về kế hoạch làm việc, giảng dạy và học tập trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19.

Để hỗ trợ sinh viên trong tình hình dịch bệnh, Trung tâm thông tin - Thư viện đã  gấp rút tiến hành số hóa một số chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên khóa trước và hỗ trợ chuyên đề này tới các em như sau:

  1. Sinh viên truy cập Danh mục các chuyên đề tốt nghiệp đã được số hóa tại link: https://bit.ly/3moUhVs để biết thông tin của tài liệu có thể được tư vấn, hỗ trợ.
  2. Sinh viên sử dụng email do trường cung cấp và gửi yêu cầu tư vấn đến hòm thư của Thư viện: lic@neu.edu.vn.
  3. Thời gian hỗ trợ sinh viên: Từ 01/6/2021 đến khi sinh viên đi học tập trung trở lại.

     Trân trọng!

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

                                                                                     ThS. Nguyễn Trung Kiên

Danh sách chi tiết xem tại đây

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: Gửi đi