Tin mới

Hỗ trợ trực tuyến

Video

Xin vui lòng đợi trong giây lát...

Số lượt truy cập

427451

Giới thiệu sách mới: Danh mục sách mới năm 2015

Danh mục sách mới năm 2015 - 09/11/2015 03:59:53

Tác giả:

Nhà xuất bản:

Nơi xuất bản:

Tệp đính kèm:  2015Nov09_035359545.pdf

Đợt 1 + 2

 DANH MỤC SÁCH ĐỢT 1 NĂM 2015

Các loại khác

Tên sách:

10 điều khác biệt nhất giữa kẻ làm chủ & người làm thuê/ Keith Cameron Smith

Tác giả:

Smith, Keith Cameron

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57237; Kho mở.Vc57238; Kho kín.Vc57239; Kho kín.Vc57240; Kho kín.Vc57241


Tên sách:

Bí mật của những đại gia sinh viên / Đào Đức Dũng

Tác giả:

Đào Đức Dũng

Chi tiết XB:

H.: Lao động, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57175; Kho mở.Vc57176; Kho kín.Vc57177; Kho kín.Vc57178; Kho kín.Vc57179; Kho kín.Vc57180; Kho kín.Vc57181; Kho kín.Vc57182; Kho kín.Vc57183; Kho kín.Vc57184


Tên sách:

David & Goliath Cuộc đối đầu kinh điển và nghệ thuật đốn ngã những gã khổng lồ/ Malcolm Gladwell

Tác giả:

Gladwell Malcolm

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57136; Kho mở.Vc57137; Kho kín.Vc57138; Kho kín.Vc57139


Tên sách:

Hãy sống cuộc đời như bạn muốn/ Pam Grout

Tác giả:

Grout, Pam

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57242; Kho mở.Vc57243; Kho kín.Vc57244; Kho kín.Vc57245; Kho kín.Vc57246


Tên sách:

Hãy sống ở thế chủ động/ Nguyễn Tuấn Quỳnh

Tác giả:

Nguyễn Tuấn Quỳnh

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57164; Kho mở.Vc57165; Kho mở.Vc57166


Tên sách:

Nghệ thuật chọn lựa: The Art of choosing/ Sheena Iyengar

Tác giả:

Iyengar, Sheena

Chi tiết XB:

H.: Thời đại, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16969; Kho mở.Vb16970; Kho mở.Vb16971


Tên sách:

Thế giới mạng & tôi/ Nguyễn Thị Hậu

Tác giả:

Nguyễn Thị Hậu

Chi tiết XB:

H.: Văn học, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57161; Kho mở.Vc57162; Kho mở.Vc57163


Tên sách:

Tiền không phải là vấn đề/ Bob Protor

Tác giả:

Protor, Bob

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57145; Kho mở.Vc57146


Tên sách:

Tiểu sử David Ben-Gurion: Lịch sử hình thành nhà nước Israel/ Michael Bar-Zohar

Tác giả:

Bar-Zohar, Michael

Chi tiết XB:

H.: Thế Giới, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.vb16935; Kho mở.vb16933; Kho mở.vb16934


Chính trị xã hội

Tên sách:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáo với Quân đội nhân dân Việt Nam

Chi tiết XB:

H.: Văn hóa - Thông tin, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7297; Kho mở.Va7298; Kho mở.Va7299


Tên sách:

Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma

Chi tiết XB:

H.: Văn Hóa - Thông tin, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7259; Kho mở.Va7260


Tên sách:

 

Chi tiết XB:

 

SỐ ĐKCB :

 

Du lịch - Khách sạn

Tên sách:

Quản trị nguồn nhân lực ngành khách sạn/ Lưu Trọng Tuấn (ch.b)

Tác giả:

Lưu Trọng Tuấn

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17064; Kho mở.Vb17065; Kho kín.Vb17066; Kho kín.Vb17067; Kho kín.Vb17068; Kho kín.Vb17069; Kho kín.Vb17070; Kho kín.Vb17071; Kho kín.Vb17072; Kho kín.Vb17073


Giáo dục

Tên sách:

Hệ thống các văn bản hướng dẫn mới nhất thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong trường học dành cho hiệu trường - lãnh đạo trường học năm học 2014-2015/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Lao động, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7311; Kho mở.Va7312; Kho kín.Va7313; Kho kín.Va7314; Kho kín.Va7315


Tên sách:

Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ/ Đinh Phi Hổ

Tác giả:

Đinh Phi Hổ

Chi tiết XB:

H.: Phương Đông, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16880; Kho mở.Vb16881; Kho kín.Vb16882; Kho kín.Vb16883; Kho kín.Vb16884; Kho kín.Vb16885; Kho kín.Vb16886; Kho kín.Vb16887; Kho kín.Vb16888; Kho kín.Vb16889


Kế toán - Kiểm toán

Tên sách:

Cẩm nang hướng dẫn toàn diện các công thức và hệ số kinh doanh: Business Ratios and Formulas A comprehensive guide/ Steven M. Bragg

Tác giả:

Bragg, Steven M.

Chi tiết XB:

H.: Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh, 2011

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16950; Kho mở.Vb16951; Kho kín.Vb16952; Kho kín.Vb16953; Kho kín.Vb16954; Kho kín.Vb16955; Kho kín.Vb16956; Kho kín.Vb16957; Kho kín.Vb16958; Kho kín.Vb16959


Tên sách:

Giáo trình Nguyên lý kế toán: Lý thuyết - bài tập - bài giải/ Lê Thị Thanh Hà (ch.b.)

Tác giả:

Lê Thị Thanh Hà

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16806; Kho mở.Vb16807; Kho kín.Vb16808; Kho kín.Vb16809; Kho kín.Vb16810


Tên sách:

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước năm 2014 & quy định mới về quản lý tài chính công, lập dự toán thu - chi trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Va7226; Kho kín.Va7227; Kho kín.Va7228; Kho mở.Va7224; Kho mở.Va7225


Tên sách:

Hệ thống tài khoản phương pháp hạch toán kế toán & quy trình tổ chức phối hợp quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước dành cho các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức tín dụng / Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7223; Kho mở.Va7221; Kho mở.Va7222


Tên sách:

Hướng dẫn mới về Kế toán Kiểm toán quyết toán dự toán thu chi ngân sách và quản lý sử dụng tài sản Nhà nước năm 2014/ Quý Lâm

Tác giả:

Quý Lâm

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7274; Kho mở.Va7275; Kho kín.Va7276; Kho kín.Va7277


Tên sách:

Kế toán điều chỉnh số liệu khi sai sót và theo dõi kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại các cơ sở kinh doanh / Dương Xuân Thao

Tác giả:

Dương Xuân Thao

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16766; Kho mở.Vb16767; Kho kín.Vb16770; Kho kín.Vb16771; Kho kín.Vb16772; Kho kín.Vb16773; Kho kín.Vb16774; Kho kín.Vb16775; Kho kín.Vb16768; Kho kín.Vb16769


Tên sách:

Kế toán ngân hàng/ Nguyễn Phú Giang

Tác giả:

Nguyễn Phú Giang

Chi tiết XB:

H.: ĐH.KTQD, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb17041; Kho kín.Vb17042; Kho mở.Vb17039; Kho mở.Vb17040; Kho kín.Vb17043; Kho kín.Vb17044; Kho kín.Vb17045; Kho kín.Vb17046; Kho kín.Vb17047; Kho kín.Vb17048


Tên sách:

Kế toán quản trị doanh nghiệp/ Nguyễn Năng Phúc

Tác giả:

Nguyễn Năng Phúc

Chi tiết XB:

H.: ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16908; Kho mở.Vb16909; Kho kín.Vb16910; Kho kín.Vb16911; Kho kín.Vb16912; Kho kín.Vb16913; Kho kín.Vb16914; Kho kín.Vb16915; Kho kín.Vb16916; Kho kín.Vb16917


Tên sách:

Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính/ Nguyễn Phú Giang

Tác giả:

Nguyễn Phú Giang

Chi tiết XB:

H.: ĐH.KTQD, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17049; Kho mở.Vb17050; Kho kín.Vb17051; Kho kín.Vb17052; Kho kín.Vb17053; Kho kín.Vb17054; Kho kín.Vb17055; Kho kín.Vb17056; Kho kín.Vb17057; Kho kín.Vb17058


Tên sách:

Tổ chức kế toán của đơn vị chủ đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng công trình trong các doanh nghiệp: Sách chuyên khảo/ Trần Văn Hợi

Tác giả:

Trần Văn Hợi

Chi tiết XB:

H.: Thống Kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16983; Kho kín.Vb16984; Kho kín.Vb16985; Kho kín.Vb16986; Kho kín.Vb16987; Kho kín.Vb16988; Kho kín.Vb16989; Kho kín.Vb16990; Kho kín.Vb16991; Kho kín.Vb16992; Kho kín.Vb16993; Kho kín.Vb16994; Kho kín.Vb16995; Kho mở.Vb16982


Khoa học quản lý

Tên sách:

Các chỉ số đo lường hiệu suất: Xây dựng và ứng dụng các chỉ số hiệu suất cốt yếu có sức thuyết phục/ David Parmenter

Tác giả:

Parmenter, David

Chi tiết XB:

H.: Tổng hợp TPHCM, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57210; Kho mở.Vc57211; Kho kín.Vc57212; Kho kín.Vc57213; Kho kín.Vc57214


Tên sách:

Lợi thế mô hình 4 nguyên tắc xây dựng một tổ chức gắn kết: Vì sao sức khỏe doanh nghiệp là động lực cho mọi thành công trong kinh doanh?/ Patrick Lencioni

Tác giả:

Lencioni, Patrick

Chi tiết XB:

H.: Lao động, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17112; Kho mở.Vb17113; Kho kín.Vb17114; Kho kín.Vb17115; Kho kín.Vb17116; Kho kín.Vb17117; Kho kín.Vb17118


Tên sách:

Quản trị dự án những nguyên tắc căn bản/ Joseph Heagney

Tác giả:

Heagney, Joseph

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57151; Kho mở.Vc57152; Kho kín.Vc57153; Kho kín.Vc57154; Kho kín.Vc57155; Kho kín.Vc57156; Kho kín.Vc57157; Kho kín.Vc57158; Kho kín.Vc57159; Kho kín.Vc57160


Tên sách:

Tứ thư lãnh đao: Thuật dụng ngôn/ Hòa Nhân

Tác giả:

Hòa Nhân

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16778; Kho kín.Vb16779; Kho mở.Vb16776; Kho mở.Vb16777; Kho kín.Vb16780


Tên sách:

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế / Hòa Nhân

Tác giả:

Hòa Nhân

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

 

Tên sách:

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế/ Hòa Nhân

Tác giả:

Hòa Nhân

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16786; Kho mở.Vb16787; Kho kín.Vb16788; Kho kín.Vb16789; Kho kín.Vb16790


Tên sách:

Tứ thư lãnh đạo: Thuật lãnh đạo/ Hòa Nhân

Tác giả:

Hòa Nhân

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16783; Kho kín.Vb16784; Kho kín.Vb16785; Kho mở.Vb16781; Kho mở.Vb16782


Tên sách:

Tứ thư lãnh đạo: Thuật quản trị/ Hòa Nhân

Tác giả:

Hòa Nhân

Chi tiết XB:

H.: Lao động-Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16791; Kho mở.Vb16792; Kho kín.Vb16793; Kho kín.Vb16794; Kho kín.Vb16795


Tên sách:

Xây dựng bộ máy điều hành vững mạnh: Một cuốn sách gối đầu giường của mọi CEO / David A Nadler

Tác giả:

Nadler, David A

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vc57202; Kho mở.Vc57200; Kho mở.Vc57201; Kho kín.Vc57203; Kho kín.Vc57204; Kho kín.Vc57205; Kho kín.Vc57206; Kho kín.Vc57207; Kho kín.Vc57208; Kho kín.Vc57209


Kinh tế chung

Tên sách:

Báo cáo kinh tế vĩ mô 2014: Cải cách thể chế kinh tế - Chìa khóa cho tái cơ cấu

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tri Thức, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17021; Kho mở.Vb17022; Kho kín.Vb17025; Kho kín.Vb17023; Kho kín.Vb17024


Tên sách:

Điều chỉnh chính sách phát triển của một số quốc gia chủ chốt Châu Âu giai đoạn khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu: Sách chuyên khảo / Nguyễn An Hà

Tác giả:

Nguyễn An Hà

Chi tiết XB:

H.: KHXH, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57109; Kho mở.Vc57110


Tên sách:

Kinh tế thế giới & Việt Nam 2013-2014: Vượt qua trở ngại để phục hồi tăng trưởng/ Nguyễn Xuân Thắng

Tác giả:

Nguyễn Xuân Thắng

Chi tiết XB:

H.: Khoa học xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17093; Kho mở.Vb17094; Kho kín.Vb17095; Kho kín.Vb17096


Tên sách:

Một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội ở các vùng biên giới Việt Nam / Bùi Xuân Đính

Tác giả:

Bùi Xuân Đính

Chi tiết XB:

H.: Khoa học xã hội, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57121; Kho mở.Vc57122; Kho kín.Vc57123; Kho kín.Vc57124


Tên sách:

Một số vấn đề của kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập: Tuyển tập các bài nghiên cứu trình bày trong chuỗi Seminar nghiên cứu kinh tế và chính sách năm 2012-2013/ Vũ Minh Long(ch.b)

Tác giả:

Vũ Minh Long

Chi tiết XB:

H.: ĐH.QGHN, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17059; Kho mở.Vb17060; Kho kín.Vb17061; Kho kín.Vb17062; Kho kín.Vb17063


Tên sách:

PCI 2013 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2013: Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7321; Kho mở.Va7322; Kho kín.Va7323; Kho kín.Va7324; Kho kín.Va7325


Kinh tế công nghiệp

Tên sách:

Các câu chuyện từ mặt trận phát triển kinh tế: Kinh nghiệm Trung Quốc và một số nước về tạo việc làm và phát triển thịnh vượng nhờ công nghiệp nhẹ/ Đinh Trường Hinh

Tác giả:

Đinh Trường Hinh

Chi tiết XB:

H.: Ngân hàng thế giới, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16821; Kho mở.Vb16822; Kho kín.Vb16823; Kho kín.Vb16824; Kho kín.Vb16825


Kinh tế doanh nghiệp

Tên sách:

Các biện pháp nâng cao hiệu quả sinh lời trong kinh doanh dành cho giám đốc doanh nghiệp/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Va7328; Kho kín.Va7329; Kho kín.Va7330; Kho mở.Va7326; Kho mở.Va7327


Tên sách:

Cộng đồng khởi nghiệp: Cách thức xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp/ Brad Feld

Tác giả:

Feld, Brad

Chi tiết XB:

H.: Thời đại 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vc57149; Kho kín.Vc57150; Kho mở.Vc57147; Kho mở.Vc57148


Tên sách:

Cơ chế và tiêu chí giám sát các hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tri thức, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16898; Kho mở.Vb16899; Kho kín.Vb16900; Kho kín.Vb16901; Kho kín.Vb16902; Kho kín.Vb16903; Kho kín.Vb16904; Kho kín.Vb16905; Kho kín.Vb16906; Kho kín.Vb16907


Tên sách:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2006-2011

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16976; Kho kín.Vb16974; Kho kín.Vb16975; Kho mở.Vb16972; Kho mở.Vb16973


Tên sách:

Kế hoạch kinh doanh/ Phạm Ngọc Thúy (ch.b.)

Tác giả:

Phạm Ngọc Thúy

Chi tiết XB:

H.: Đai học Quốc gia TP.HCM, 2015

SỐ ĐKCB :

Kho mở.vb16918; Kho mở.vb16919; Kho kín.vb16920; Kho kín.vb16921; Kho kín.vb16922


Tên sách:

Kỹ năng quản lý, nắm bắt cơ hội thị trường trong kinh doanh tra cứu các chính sách mới về ưu đãi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp dành cho giám đốc/ Tài Thanh

Tác giả:

Tài Thanh

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7331; Kho kín.Va7333; Kho kín.Va7334; Kho kín.Va7335; Kho mở.Va7332


Tên sách:

Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp & hướng dẫn xử lý những vấn đề khó khăn thường gặp trong kinh doanh dành cho giám đốc doanh nghiệp/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Dân trí, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7359; Kho mở.Va7360; Kho kín.Va7361; Kho kín.Va7362


Tên sách:

Quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Hồng Sơn

Tác giả:

Nguyễn Hồng Sơn

Chi tiết XB:

H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17079; Kho mở.Vb17080; Kho kín.Vb17081; Kho kín.Vb17082; Kho kín.Vb17083; Kho kín.Vb17084; Kho kín.Vb17085; Kho kín.Vb17086; Kho kín.Vb17087; Kho kín.Vb17088; Kho kín.Vb17089; Kho kín.Vb17090; Kho kín.Vb17091; Kho kín.Vb17092


Tên sách:

Sự phát triển của doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006-2011

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16979; Kho kín.Vb16980; Kho kín.Vb16981; Kho mở.Vb16977; Kho mở.Vb16978


Kinh tế môi trường

Tên sách:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần III / Jeremy Rifkin

Tác giả:

Rifkin Jeremy

Chi tiết XB:

H.: LĐXH, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57170; Kho mở.Vc57171; Kho kín.Vc57172; Kho kín.Vc57173; Kho kín.Vc57174


Tên sách:

Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất/ Quí Lâm

Tác giả:

Quí Lâm

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7363; Kho mở.Va7364


Kinh tế quốc tế

Tên sách:

Kinh doanh quốc tế hiện đại/ Charles W.L.Hill

Tác giả:

Hill, W.L.Charles

Chi tiết XB:

HCM.: Kinh tế TP.HCM, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7254; Kho mở.Va7255; Kho kín.Va7256; Kho kín.Va7257; Kho kín.Va7258


Kinh tế thế giới

Tên sách:

Kinh tế và chính trị thế giới năm 2013 - triển vọng năm 2014 / Chu Đức Dũng

Tác giả:

Chu Đức Dũng

Chi tiết XB:

H.: Khoa học xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vc57142; Kho kín.Vc57143; Kho mở.Vc57140; Kho mở.Vc57141; Kho kín.Vc57144


Lịch sử

Tên sách:

Cách mạng Pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng / Gustave Le Bon

Tác giả:

Bon Gustave Le

Chi tiết XB:

H.: Thế giới 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57167; Kho mở.Vc57168; Kho mở.Vc57169


Luật

Tên sách:

Bình luận 2014 luật xử lý vi phạm hành chính và trình tự, thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (Văn bản mới nhất 2013-2014): Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20-01-2014 của ủy ban thường vụ quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án nhân dân/ Nguyễn Ngọc Duy

Tác giả:

Nguyễn Ngọc Duy

Chi tiết XB:

H.: Hồng Đức, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7356; Kho mở.Va7357; Kho mở.Va7358


Tên sách:

Định tội danh đối với các tội xâm phạm sở hữu: (Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009)/ Lê Đăng Doanh

Tác giả:

Lê Đăng Doanh

Chi tiết XB:

H.: Tư Pháp, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57195; Kho mở.Vc57196; Kho kín.Vc57197; Kho kín.Vc57198; Kho kín.Vc57199


Tên sách:

Giám đốc những quy định pháp luật cần biết/ Quí Lâm

Tác giả:

Quí Lâm

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7339; Kho mở.Va7340; Kho mở.Va7341


Tên sách:

Hệ thống VBPL hướng dẫn các khoản thu về đất theo luật đất đai mới: Luật đất đai sửa đổi; một số điểm mới về các khoản thu liên quan đến đất đai; nghị định số 43, và số 44, số 45 và số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 76 và thông tư số 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16801; Kho mở.Vb16802; Kho kín.Vb16803; Kho kín.Vb16804; Kho kín.Vb16805


Tên sách:

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 (Sửa đổi, bổ sung mới)

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Hồng Đức, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vc57187; Kho kín.Vc57188; Kho mở.Vc57185; Kho mở.Vc57186; Kho kín.Vc57189; Kho kín.Vc57190; Kho kín.Vc57191; Kho kín.Vc57192; Kho kín.Vc57193; Kho kín.Vc57194


Tên sách:

Hỏi đáp pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành / Đỗ Đức Hồng Hà

Tác giả:

Đỗ Đức Hồng Hà

Chi tiết XB:

H.: Tư pháp, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57128; Kho mở.Vc57129; Kho mở.Vc57130


Tên sách:

Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng / Đỗ Đức Hồng Hà (ch.b.)

Tác giả:

Đỗ Đức Hồng Hà

Chi tiết XB:

H.: Tư pháp, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57125; Kho mở.Vc57126; Kho mở.Vc57127


Tên sách:

Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật đấu thầu 2014 phương thức lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ và xét duyệt trúng thầu/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Lao động, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7232; Kho mở.Va7233; Kho kín.Va7234; Kho kín.Va7235; Kho kín.Va7236


Tên sách:

Hướng dẫn điều lệ Công Đoàn Việt Nam(khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018): Những quy định mới quản lý thu chi tài chính, bổ nhiệm kế toán, khen thưởng trong tổ chức công đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2014/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Lao động -Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7296


Tên sách:

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác huấn luyện vệ sinh sức khỏe lao động - quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động 2014/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7336; Kho mở.Va7337; Kho mở.Va7338


Tên sách:

Hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu mua sắm, sử dụng tài sản và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quản lý tài chính, ngân sách áp dụng trong trường học năm học 2014-2015/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7345; Kho mở.Va7346; Kho kín.Va7349; Kho kín.Va7347; Kho kín.Va7348


Tên sách:

Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn & Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2014/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7295


Tên sách:

Luật cán bộ, công chức Luật viên chức và các chính sách tuyển dụng miễn nhiệm đãi ngộ, khen thưởng áp dụng năm 2014/ Quý Lâm

Tác giả:

Quý Lâm

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7304; Kho mở.Va7305; Kho kín.Va7306; Kho kín.Va7307


Tên sách:

Luật doanh nghiệp - Luật phá sản (có hiệu lực từ 01-01-2015): Các giải pháp hỗ trợ vay vốn ưu đãi phát triển dành cho Giám đốc và chủ doanh nghiệp/ Quý Lâm

Tác giả:

Quý Lâm

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7269; Kho mở.Va7270; Kho kín.Va7271; Kho kín.Va7272; Kho kín.Va7273


Tên sách:

Luật xây dựng đất đai, nhà ở: Quy định về quản ý chất lượng công trình xây dựng, xử lý vi phạm hành chính về xây dựng

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Lao động-xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7249; Kho mở.Va7250; Kho kín.Va7251; Kho kín.Va7252; Kho kín.Va7253


Tên sách:

Những điểm mới của luật đất đai năm 2013/ Quách Dương (ch.b.)

Tác giả:

Quách Dương

Chi tiết XB:

H.: Tư pháp, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57215; Kho mở.Vc57216; Kho mở.Vc57217


Tên sách:

Quy định mới về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về quản lý, xử lý tài sản & 450 câu hỏi đáp về thu chi ngân sách, sử dụng kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7353; Kho mở.Va7354; Kho mở.Va7355


Tên sách:

Tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính sự nghiệp/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Dân trí, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7342; Kho mở.Va7343; Kho mở.Va7344


Tên sách:

Tìm hiểu Luật hải quan 2014 - Incoterms và các quy định mới nhất về quy trình thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan/ Qúi Lâm

Tác giả:

Qúi Lâm

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7316; Kho mở.Va7317; Kho kín.Va7318; Kho kín.Va7319; Kho kín.Va7320


Tên sách:

Tuyển chọn các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị, mẫu soạn thảo văn bản mới nhất trong hoạt động công đoàn 2014/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7229; Kho mở.Va7230; Kho mở.Va7231


Marketing

Tên sách:

Face book Marketing từ A đến Z / Trung Đức

Tác giả:

Trung Đức

Chi tiết XB:

H.: Thế Giới, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16923; Kho mở.Vb16924; Kho kín.Vb16925; Kho kín.Vb16926; Kho kín.Vb16927; Kho kín.Vb16928; Kho kín.Vb16929; Kho kín.Vb16930; Kho kín.Vb16931; Kho kín.Vb16932


Tên sách:

Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng: Những bài học xây dựng thương hiệu văn hóa từ các biểu tượng huyền thoại/ Douglas B Holt

Tác giả:

Holt, Douglas B

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57131; Kho mở.Vc57132; Kho kín.Vc57133; Kho kín.Vc57134; Kho kín.Vc57135


Tên sách:

Marketing công nghiệp / Robert W.Haas

Tác giả:

Haas, Robert W

Chi tiết XB:

H.: Hồng Đức, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16996; Kho mở.Vb16997; Kho kín.Vb16998; Kho kín.Vb16999; Kho kín.Vb17000; Kho kín.Vb17001; Kho kín.Vb17002; Kho kín.Vb17003; Kho kín.Vb17004; Kho kín.Vb17005


Tên sách:

Quản trị thương hiệu/ Phạm Thị Lan Hương (ch.b)

Tác giả:

Phạm Thị Lan Hương

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16756; Kho mở.Vb16757; Kho mở.Vb16758; Kho mở.Vb16759; Kho mở.Vb16760


Tên sách:

Quảng cáo theo phong cách Ogilvy/ David Ogilvy

Tác giả:

Ogilvy, David

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17097; Kho mở.Vb17098; Kho kín.Vb17099; Kho kín.Vb17100; Kho kín.Vb17101; Kho kín.Vb17102; Kho kín.Vb17103; Kho kín.Vb17104; Kho kín.Vb17105; Kho kín.Vb17106


Tên sách:

Thương hiệu cảm xúc: Mô hình mới kết nối thương hiệu với con người/ Marc Gobé

Tác giả:

Gobé Marc

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hôi, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb17111; Kho kín.Vb17109; Kho kín.Vb17110; Kho mở.Vb17107; Kho mở.Vb17108


Ngân hàng - Tài chính

Tên sách:

Bank 3.0: Tương lai của ngân hàng trong kỷ nguyên số/ Brett King

Tác giả:

King, Brett

Chi tiết XB:

H.: ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16895; Kho mở.Vb16896; Kho mở.Vb16897


Tên sách:

Bán khống: Thảm học kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall/ Michael Lewis

Tác giả:

Lewis, Michael

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57218; Kho mở.Vc57219; Kho kín.Vc57220; Kho kín.Vc57221; Kho kín.Vc57222; Kho kín.Vc57223; Kho kín.Vc57224; Kho kín.Vc57225; Kho kín.Vc57226; Kho kín.Vc57227


Tên sách:

Boomerang: Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia/ Michael Lewis

Tác giả:

Lewis, Michael

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57247; Kho mở.Vc57248; Kho kín.Vc57249; Kho kín.Vc57250; Kho kín.Vc57251; Kho kín.Vc57252; Kho kín.Vc57253; Kho kín.Vc57254; Kho kín.Vc57255; Kho kín.Vc57256


Tên sách:

Cẩm nang thanh toán quốc tế & tài trợ ngoại thương: Cập nhật ISBP 745, bộ tập quán Thanh toán quốc tế, 350 Hỏi - đáp 20 tình huống/ Nguyễn Văn Tiến

Tác giả:

Nguyễn Văn Tiến

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16831; Kho mở.Vb16832; Kho kín.Vb16833; Kho kín.Vb16834


Tên sách:

Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường / Phlip A Fisher

Tác giả:

Fisher, Phlip A

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57111; Kho mở.Vc57112; Kho kín.Vc57113; Kho kín.Vc57114; Kho kín.Vc57115


Tên sách:

Giáo trình Đầu tư tài chính/ Võ Thị Thúy Anh (Ch.b.)

Tác giả:

Võ Thị Thúy Anh

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16847; Kho kín.Vb16848; Kho kín.Vb16849; Kho kín.Vb16850; Kho kín.Vb16851; Kho kín.Vb16852; Kho kín.Vb16853; Kho kín.Vb16854; Kho mở.Vb16845; Kho mở.Vb16846


Tên sách:

Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu/ Nguyễn Thị Phương Liên

Tác giả:

Nguyễn Thị Phương Liên

Chi tiết XB:

H.: Thống Kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16936; Kho mở.Vb16937; Kho kín.Vb16938; Kho kín.Vb16939; Kho kín.Vb16940


Tên sách:

Giáo trình Thẩm định tín dụng/ Lý Hoàng Ánh

Tác giả:

Lý Hoàng Ánh

Chi tiết XB:

H.: Kinh tế Tp HCM, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17119; Kho mở.Vb17120; Kho kín.Vb17121; Kho kín.Vb17122; Kho kín.Vb17123; Kho kín.Vb17124; Kho kín.Vb17125; Kho kín.Vb17126; Kho kín.Vb17127; Kho kín.Vb17128


Tên sách:

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2015/ Thùy Linh

Tác giả:

Thùy Linh

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7278; Kho mở.Va7279; Kho kín.Va7280; Kho kín.Va7281; Kho kín.Va7282


Tên sách:

Sào huyệt của những ông trùm: Liên minh ma quỷ & những vụ giao dịch nội gián lớn nhất nước Mỹ/ James B Stewart

Tác giả:

Stewart, James B

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16946; Kho mở.Vb16947; Kho kín.Vb16948; Kho kín.Vb16949


Ngân hàng -Tài chính

Tên sách:

Tài chính 101: Tài chính cho mọi người/ Phan Trần Trung Dũng

Tác giả:

Phan Trần Trung Dũng

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Va7267; Kho kín.Va7268; Kho mở.Va7265; Kho mở.Va7266


Quan hệ quốc tế

Tên sách:

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: 40 năm nhìn lại và định hướng tương lai (Kỷ yếu hội thảo)/ Nguyễn Quang Thuấn

Tác giả:

Nguyễn Quang Thuấn

Chi tiết XB:

H.: Khoa học xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16826; Kho mở.Vb16827; Kho kín.Vb16828; Kho kín.Vb16829; Kho kín.Vb16830


Quân sự

Tên sách:

70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Văn hóa - Thông tin, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7300; Kho mở.Va7301; Kho kín.Va7302; Kho kín.Va7303


Tài chính - Ngân hàng

Tên sách:

Sổ tay tra cứu chính sách Thuế hiện hành năm 2014/ Quý Lâm

Tác giả:

Quý Lâm

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7294; Kho mở.Va7292; Kho mở.Va7293


Tâm lý

Tên sách:

Bản chất của dối trá: Chúng ta đã dối gạt mọi người - và chính mình - như thế nào?/ Dan Ariely

Tác giả:

Ariely, Dan

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57228; Kho mở.Vc57229; Kho kín.Vc57230; Kho kín.Vc57231


Tên sách:

Ồ! Đây chính là thứ tôi cần: Cơ chế của sự tự chủ và phương pháp để tự chủ hơn/ Kelly McGonigal

Tác giả:

McGonigal,Kelly

Chi tiết XB:

H.: Lao động - Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17016; Kho mở.Vb17017; Kho kín.Vb17018; Kho kín.Vb17019; Kho kín.Vb17020


Tên sách:

Thay đổi tư duy: Nghệ thuật và khoa học thay đổi tư duy của bản thân và những người khác/ Howard Gardner

Tác giả:

Gardner, Howard

Chi tiết XB:

H.: Khoa học xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57232; Kho mở.Vc57233; Kho kín.Vc57234; Kho kín.Vc57235; Kho kín.Vc57236


Tên sách:

Tư duy nhanh và chậm: Nên hay không nên tin vào trực giác/ Daniel Kahneman

Tác giả:

Kahneman, Daniel

Chi tiết XB:

H.: Thế giới, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16835; Kho mở.Vb16836; Kho kín.Vb16837; Kho kín.Vb16838; Kho kín.Vb16839; Kho kín.Vb16840; Kho kín.Vb16841; Kho kín.Vb16842; Kho kín.Vb16843; Kho kín.Vb16844


Thống kê

Tên sách:

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006-2011: Foreign direct investment enterprises in the period of 2006-2011

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16964; Kho mở.Vb16965; Kho kín.Vb16966; Kho kín.Vb16967; Kho kín.Vb16968


Thống kê - Bảo hiểm

Tên sách:

Báo cáo điều tra lao động việc làm Việt Nam 2013

Chi tiết XB:

H.: 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7287; Kho mở.Va7288; Kho kín.Va7289; Kho kín.Va7290; Kho kín.Va7291


Tên sách:

Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013 các kết quả chủ yếu

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: 2013

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Va7263; Kho kín.Va7264; Kho mở.Va7261; Kho mở.Va7262


Tên sách:

Kết quả khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2012 = Result of the Viet Nam household living standards survey 2012

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7283; Kho mở.Va7284; Kho kín.Va7285; Kho kín.Va7286


Thuế

Tên sách:

Chính sách mới sửa đổi bổ sung thực hiện chương trình cải cách hành chính thuế: Chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về cải cách thủ tục hành chính, thông tư 119/2014 TT-BTC về cải cách và đơn giản thủ tục hành chính thuế, các văn bản mới giải đáp vướng mắc về thuế và chế độ hóa đơn chứng từ

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb16798; Kho kín.Vb16799; Kho mở.Vb16796; Kho mở.Vb16797; Kho kín.Vb16800


Tên sách:

Chính sách mới sửa đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp và hóa đơn chứng từ: Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16960; Kho mở.Vb16961; Kho kín.Vb16962; Kho kín.Vb16963


Tên sách:

Hướng dẫn kê khai thuế năm 2014 và quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN năm 2013: Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN 2013, Hướng dẫn kê khai thuế theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 áp dụng cho các kỳ tính thuế từ 01/01/2014

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17026; Kho mở.Vb17027; Kho kín.Vb17028; Kho kín.Vb17029; Kho kín.Vb17030


Tên sách:

Hướng dẫn mới về quản lý và sử dụng hóa đơn chứng từ thuế:SbTheo nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

Tác giả:

 

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17006; Kho mở.Vb17007; Kho kín.Vb17008; Kho kín.Vb17009; Kho kín.Vb17010; Kho kín.Vb17011; Kho kín.Vb17012; Kho kín.Vb17013; Kho kín.Vb17014; Kho kín.Vb17015


Tên sách:

Luật quản lý thuể mới sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17074; Kho mở.Vb17075; Kho kín.Vb17076; Kho kín.Vb17077; Kho kín.Vb17078


Tên sách:

Sổ tay hướng dẫn kê khai giao dịch liên kết= Handbook Guidance on the declaration of related party transactions/ Khúc Chiến

Tác giả:

Khúc Chiến

Chi tiết XB:

H.: Tài Chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17031; Kho mở.Vb17032; Kho mở.Vb17033


Tên sách:

Văn bản pháp luật mới sửa đổi bổ sung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

Chi tiết XB:

H.: Tài Chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17034; Kho mở.Vb17035; Kho kín.Vb17036; Kho kín.Vb17037; Kho kín.Vb17038


Thương mại

Tên sách:

12 tuyệt kỹ bán hàng/ Brian Tracy

Tác giả:

Tracy Brian

Chi tiết XB:

H.: Lao động xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb17129; Kho mở.Vb17130; Kho kín.Vb17131; Kho kín.Vb17132; Kho kín.Vb17133; Kho kín.Vb17134; Kho kín.Vb17135


Thương mại quốc tế

Tên sách:

Giáo trình kinh doanh thương mại quốc tế/ Hà Thị Ngọc Oanh

Tác giả:

Hà Thị Ngọc Oanh

Chi tiết XB:

H.: Lao động-xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7245; Kho mở.Va7246; Kho kín.Va7247; Kho kín.Va7248


Tên sách:

Nghiệp vụ ngoại thương/ Đỗ Quốc Dũng (ch.b)

Tác giả:

Đỗ Quốc Dũng

Chi tiết XB:

H.: Tài chính, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16890; Kho mở.Vb16891; Kho kín.Vb16892; Kho kín.Vb16893; Kho kín.Vb16894


Tin học

Tên sách:

Giáo trình Cơ sỏ lập trình/ Nguyễn Thị Thu Thủy (ch.b)

Tác giả:

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho kín.Vb 16763; Kho kín.Vb 16764; Kho kín.Vb 16765


Tên sách:

Giáo trình Cơ sở lập trình/ Nguyễn Thị Thu Thủy (ch.b)

Tác giả:

Nguyễn Thị Thu Thủy

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16761; Kho mở.Vb16762; Kho kín.Vb16763; Kho kín.Vb16764; Kho kín.Vb16765


Tên sách:

Giáo trình Tin học đại cương / Nguyễn Thị Thu Thủy

Tác giả:

Nguyễn Thị Thu Thủy (ch.b.)

Chi tiết XB:

H.: Thống kê, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16941; Kho mở.Vb16942; Kho kín.Vb16943; Kho kín.Vb16944; Kho kín.Vb16945


Tên sách:

Hướng dẫn thực hành Autocad 2014 từng bước & từng bước/ VL.Comp

Tác giả:

Comp, VL.

Chi tiết XB:

H.: Văn hóa thông tin, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16875; Kho mở.Vb16876; Kho kín.Vb16877; Kho kín.Vb16878; Kho kín.Vb16879


Tên sách:

Hướng dẫn thực hành Autodesk Revit Mep 2012/ VL.Comp

Tác giả:

Comp, VL.

Chi tiết XB:

H.: Từ điển bách khoa, 2012

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16870; Kho mở.Vb16871; Kho kín.Vb16872; Kho kín.Vb16873; Kho kín.Vb16874


Tên sách:

Hướng dẫn thực hành Microsoft Windows 8 đơn giản & dễ hiểu/ VL.Comp

Tác giả:

Comp,VL.

Chi tiết XB:

H.: Từ điển bách khoa, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16865; Kho mở.Vb16866; Kho kín.Vb16867; Kho kín.Vb16868; Kho kín.Vb16869


Tên sách:

Hướng dẫn tự học Microsoft windows server 2012: Tổ chức và quản trị máy chủ/ VL.Comp

Tác giả:

Comp, VL.

Chi tiết XB:

H.: Từ điển bách khoa, 2012

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16860; Kho mở.Vb16861; Kho kín.Vb16862; Kho kín.Vb16863; Kho kín.Vb16864


Tên sách:

Phân tích dữ liệu kinh doanh Microsoft Excel 2010/ VL.Comp

Tác giả:

Comp,VL

Chi tiết XB:

H.: Từ điển bách khoa, 2012

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vb16855; Kho mở.Vb16856; Kho kín.Vb16857; Kho kín.Vb16858; Kho kín.Vb16859


Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tên sách:

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Nói đi đôi với làm

Chi tiết XB:

H.: Thời đại, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7237; Kho mở.Va7238; Kho mở.Va7239


Văn hóa xã hội

Tên sách:

Hướng dẫn kỹ năng quản lý nghiệp vụ công tác thư viện đạt hiệu quả cao/ Quý Lâm

Tác giả:

Quý Lâm

Chi tiết XB:

H.: Lao động-Xã hội, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7240; Kho mở.Va7241; Kho kín.Va7242; Kho kín.Va7243; Kho kín.Va7244


Xã hội học

Tên sách:

Hướng đến kỉ nguyên hậu nhà nước phúc lợi/ Tom G Palmer

Tác giả:

Palmer, Tom G

Chi tiết XB:

H.: Tri thức, 2013

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Vc57116; Kho mở.Vc57117; Kho kín.Vc57118; Kho kín.Vc57119; Kho kín.Vc57120


Tên sách:

Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc, bể mạc hội nghị & những bài phát biểu quan trọng thường dùng trong cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp/ Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Dân trí, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7352; Kho mở.Va7350; Kho mở.Va7351


Xây dựng và đô thị

Tên sách:

Giải đáp các tình huống quan trọng thường gặp phải trong đầu tư xây dựng công trình dành cho đơn vị thiết kế, thi công, chủ đầu tư / Tài Thành

Tác giả:

Tài Thành

Chi tiết XB:

H.: Dân trí, 2014

SỐ ĐKCB :

Kho mở.Va7308; Kho mở.Va7309; Kho mở.Va7310


Top of Form

Bottom of Form

 

Các tin khác

Thư viện ảnh

Sách mới

Liên kết thư viện