Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký
Trang chủ Phân công nhiệm vụ

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Chức vụ:

Học hàm:

Email:

Điện thoại:

ThS.Bùi Thị Sen

Chức vụ: Giám đốc

Học hàm: Thạc sĩ

Email: senbt@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6801

Nhiệm vụ:
- Phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm theo chiến lược phát triển của Thư viện, trực tiếp phụ trách về nhân sự, thi đua của Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
- Phụ trách điều hành hoạt động của các bộ phận sau:
- Bộ phận Xử lý thông tin : Bổ sung - Biên mục tài liệu giấy
- Bộ phận Dịch vụ thông tin: Tổ chức phục vụ bạn đọc với các kho tài liệu giấy.

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Phó giám đốc

Học hàm: Thạc sĩ

Email: kiennt@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6712

Nhiệm vụ:
- Phụ trách điều hành hoạt động của các bộ phận sau:
- Bộ phận Công nghệ & Dữ liệu số : Thư hiện các công việc liên quan đến Hệ thống mạng máy tính, thiết bị máy móc của thư viện; Website thư viện;
- Bổ sung, biên mục tài liệu số; Bảo đảm an toàn CSDL thư viện.
- Bộ phận Văn thư - Hành chính: Công tác văn thư, thủ tục hành chính, tài khoản bạn đọc, tài sản đơn vị.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

ThS.Phạm Thị Thanh Mai

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm: Thạc sĩ

Email: maiptt@neu.edu.vn

Điện thoại:

Nhiệm vụ:
- Xử lý thông tin tài liệu giấy (Sách, Luận án, luận văn, đề tài Nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp sinh viên)
- Các công việc khác được giao

ThS.Hoàng Thúy Phương

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm: Thạc sĩ

Email: phuonght@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 0280/6711

Nhiệm vụ:
- Phụ trách trực tiếp bộ phận Dịch vụ Thông tin;
- Phụ trách kho sách Ngoại văn;
- Giảng lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện;
- Trực lễ tân;
- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong dự án thư viện điện tử;
- Thực hiện các công việc khác được giao.

Mai Thị Thu Hà

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: hamt@neu.edu.vn

Điện thoại:

Nhiệm vụ:
- Thực hiện tiếp nhận và xử lý kĩ thuật báo tạp chí;
- Tiếp nhận và xử lý luận án, luận văn, đề tài NCKH, chuyên đề tốt nghiệp: Định từ khóa và hiệu đính các biểu ghi đã nhập;
- Xử lý nghiệp vụ sách : Định từ khóa, tóm tắt và hiệu đính các biểu ghi đã nhập;
- Các công tác khác được giao.

Lê Thị Ngọc Ánh

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: anhlt@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6709

Nhiệm vụ:
- Phụ trách công tác thanh toán;
- Hỗ trợ quản lý, phục vụ tại phòng Luận án, Luận văn;
- Thực hiện công tác bảo quản tại khu vực được phân công;
- Các công tác khác được giao.

Trần Khánh Ly

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: lytk@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6709

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý, phục vụ tại phòng Luận án, Luận văn;
- Thực hiện công tác bảo quản tại khu vực được phân công;
- Các công tác khác được giao.

Trần Thị Loan

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: loantt@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6710

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý, phục vụ tại phòng Mượn sách về nhà ;
- Thực hiện công tác bảo quản tại khu vực được phân công;
- Các công tác khác được giao.

Bùi Quang Hoàn

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: hoanbq@neu.edu.vn

Điện thoại: 24.36280280/6711

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý, phục vụ kho báo tạp chí cũ và công tác bảo quản tài liệu;
- Các công việc khác được giao.

Nguyễn Thu Hường

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: huonghn@neu.edu.vn

Điện thoại: 0436.280.280/ 5362

Nhiệm vụ:
- Đóng mở cửa chính tại thư viện;
- Dọn dẹp, vệ sinh sách và giá sách;
- Hỗ trợ bộ phận giải đáp các vấn đề liên quan đến bạn đọc và sinh viên.

Lưu Thị Minh Hoa

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: hoaltm@neu.edu.vn

Điện thoại: 024.3628 0280/6711

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý khu vực báo, tạp chí và công tác bảo quản tài liệu;
- Trực lễ tân: Trả lời hướng dẫn bạn đọc, khách tham quan, tiếp nhận bưu phẩm , tiếp nhận nộp luận án, đề tài NCKH;

Nông Mai Hoa

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: hoanm@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 0280/6711

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý khu vực quản lý sách Việt văn và công tác bảo quản tài liệu;
- Tổ chức khu vực trưng bày giới thiệu sách mới; - Trực lế tân;
- Tiếp nhận nộp luận án, đề tài NCKH;
- Lên lớp hướng dẫn tìm kiếm và khai thác thác thông tin;
- Các công tác khác được giao.

Phạm Văn Báu

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: baupv@neu.edu.vn

Điện thoại: 024.3628 0280/6711

Nhiệm vụ:
- Trực tiếp quản lý kho lưu;
- Kiểm soát bạn đọc ra vào thư viên;
- Quản lý các phòng đọc, Phòng Hội thảo, làm thủ tục đăng ký mượn phòng tự học của thư viện;
- Các công tác khác được giao.

Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: hienntt@neu.edu.vn

Điện thoại:

Nhiệm vụ:
- Xử lý thông tin tài liệu giấy ( Sách - Chuyên đề tốt nghiệp - Luận văn – Luận án – Đề tài NCKH )
- Đóng dấu từng loại tài liệu
- Phân kho từng loại tài liệu
- Dán nhãn đăng ký cá biệt và số định danh cho từng loại tài liệu.
- Biên mục từng loại tài liệu vào cơ sở dữ liệu.

Đỗ Thị Phương

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: phuongdo@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6803

Nhiệm vụ:
- Quản trị web cấp 2 của Thư viện;
- Quản trị CSDL điện tử (Các CSDL mua từ NXB nước ngoài);
- Quản trị CSDL số, các bộ sưu tập số;
- Giảng lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện;
- Các công tác khác được giao.

Thái Thị Trà

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: tratt@neu.edu.vn

Điện thoại:

Nhiệm vụ:
- Xử lý nghiệp vụ đối với sách;
- Xử lý nghiệp vụ đối với các tài liệu Luận án Luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, chuyên đề tốt nghiệp;
- Thu nhận Luận văn Thạc sĩ, chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên;
- Tham gia lớp hướng dẫn cho bạn đọc về việc khai thác sử dụng thư viện;
- Các công việc khác được ban Giám đốc giao.

Lưu Chí Công

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: conglc@neu.edu.vn

Điện thoại: 0436.280.280/ 5362

Nhiệm vụ:
- Quản trị các thủ tục hành chính;
- Quản trị tài khoản bạn đọc, sinh viên trong và ngoài trường;
- Quản trị tài sản, thiết bị máy móc của thư viện;
- Tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện;
- Thực hiện các công việc chuẩn bị cho hội nghị, hội thảo của đơn vị;
- Giải đáp các vấn đề liên quan đến bạn đọc và sinh viên.

Vũ Thị Thanh Loan

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: huonghn@neu.edu.vn

Điện thoại: 0436.280.280/ 5362

Nhiệm vụ:
- Đóng mở cửa chính tại thư viện;
- Dọn dẹp, vệ sinh sách và giá sách;
- Hỗ trợ bộ phận giải đáp các vấn đề liên quan đến bạn đọc và sinh viên.

Vũ Ngọc Thanh Hà

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: havnt@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6803

Nhiệm vụ:
- Quản lý tài khoản bạn đọc vào Thư viện, tài khoản truy cập CSDL nước ngoài.
- Quản lý phần mềm Thư viện điện tử ILS-Libol60.
- Quản lý phần mềm Thư viện số Dspace.
- Quản lý máy chủ Thư viện.
- Sao lưu, bảo quản dữ liệu biên mục.
- Giảng lớp hướng dẫn sử dụng Thư viện.
- Các công tác khác được giao.

Nguyễn Đức Trí

Chức vụ: Nghiệp vụ

Học hàm:

Email: trind@neu.edu.vn

Điện thoại: 0243 628 8854/6803

Nhiệm vụ:
- Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, khắc phục các sự cố kỹ thuật của các máy tính trong Thư viện;
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến công nghệ, mạng máy tính;
- Backup, lưu trữ các nguồn dữ liệu số của Thư viện;
- Các công việc khác được phân công.