Tên đăng nhập Mật khẩu Đăng nhập Đăng ký
THỜI GIAN PHỤC VỤ
Thời gian mở cửa: 07h30 - 21h30. Thứ 7 theo giờ hành chính
Phòng đọc nhóm:
Phòng đọc 1-15: Dành cho Sinh viên
Phòng số 16-20: Giảng viên, cán bộ trường, NCS và học viên theo thứ tự ưu tiên
 
Video giới thiệu LIC.NEU
Cuốn sách “Ngay bây giờ hoặc không bao giờ”
Tóm tắt sách đợt 2 năm 2019
Tóm tắt sách đợt 1 năm 2019
Tóm tắt sách đợt 4 năm 2018
Tóm tắt sách đợt 3 năm 2018
Tóm tắt sách đợt 2 năm 2018
Tóm tắt sách đợt 1 năm 2018

Bạn đọc góp ý

Số thẻ bạn đọc: Đia chỉ Email: Nội dung góp ý: Nhập mã bảo vệ: